• Budowa spójności społecznej, zaufania i współpracy pomiędzy różnymi grupami zaangażowanymi w proces produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności;
  • Propagowanie holistycznego podejścia do zdrowia i naturalnych sposobów wspierania zasobów psychofizycznych organizmu;
  • Komunikacja empatyczna  (bezprzemocowa = non-violent Communication);
  • Rodzicielstwo bliskości, odszkolnienie, edukacja domowa, naturalne narodziny;
  • Uwalnianie traumy generacyjnej, wspieranie wspólnoty sąsiedzkiej i samopomocy, kooperatyw

ismieszchalska@gmail.com
604 163 557