Psychoterapia

Życie to proces spontaniczny. Wystarczy stworzyć odpowiednie warunki, a wybuchnie całym swoim potencjałem.
Psychoterapia to proces przywracania tych odpowiednich warunków poprzez pomoc w zobaczeniu prawdy swojego doświadczenia i zrozumieniu jego znaczenia. Prowadzi to do integracji, a ta umożliwia spójność. Spójność z kolei jest warunkiem koniecznym, by działania, które podejmujemy były celowe, kierunkowe i skuteczne. W ten sposób można opisać wolność: jako świadomość siebie i możliwość wyboru, oraz kontynuowania wybranego działania. Dalszym krokiem w rozwoju może być, choć nie musi, duchowość. Moja misja to pomoc w integracji psychicznej, aby w ogóle było możliwe dokonanie wyboru. Nie jest bowiem prawdą, że wystarczy chcieć. Gdy pozostaje się w niewoli automatycznie uruchamianych mechanizmów obronnych, sabotaż pragnień może być tak duży, że "mówimy jedno, a robimy drugie", a czasem jeszcze „czujemy trzecie”. Pomagam wydostać się na pozycje samostanowienia, czyli bycia swoją własną osobą. 
 

wojnarowska17@gmail.com